Maskinservice i Hälsingland

Brandskydd

Kontakta oss för brandskyddskontroll

Att underlåta sig brandskyddskontroll kan visa sig ödesdigert!

Vid en brandskada ska det enskilda företaget kunna visa upp ett branskyddsprotokoll som inte är äldre än 14 månader.

Finns det inte något protokoll blir det en nedsättning av ersättningen med minst 20%. Ersättningen kan även helt utebli, ta inte den risken!

Kontakta oss så hjälper vi er!